"טבעי לטפל במים"

עקרונות הפעולה של אגנים ירוקים (constructed wetland)


*מים מזוהמים זורמים מתחת לפני המצעים, דרך אזור השורשים של הצמחים כאשר מספר תהליכי טיהור טבעיים מתרחשים במקביל, ביולוגיים, כימיים ופיזיקליים.
* חומר אורגני עובר תהליכי קומפוסטציה ע"י מיקרואורגניזמים
*חלק מהתהליכים הביוכימיים שמתרחשים בבית השורשים כוללים הפיכת חנקן לצורתו הגזית ע"י חיידקים ושחרורו לאוויר, ספיחת זרחן לחלקיקי הקרקע.
*השפכים המטופלים ביציאה מהווטלנד מגיעים למדדי איכות מים מאד גבוהים.

הוצאת זיהומי ניטראט ממים


שימושי הווטלנד רבים. לחברת ווטרביב ניסיון רב במגוון פרוייקטים ושימושים שונים כמו טיהור שפכים מוניציפליים, טיהור שפכי חזיריות, שפכי רפתות, טיפול בתשטיפי מטמנות, טיפול בנחלים מזוהמים וכן הוצאת ניטראט ממי שתיה מזוהמים.
בחקלאות אינטנסיבית יש שימוש עודף בצורנים שונים של חנקן, עודפים אלו מחלחלים בקרקע רוויה ומזהמים את הקרקע וכן את מי התהום. נתקלים בבעיה זו כאשר שואבים את מי התיהום כמקור למי שתייה
במצעי הווטלנד ישנם חיידקי דה-נטריפיקציה אשר הופכים את החנקות לחנקן גזי (N2), החיידקים מפרקים את החנקן ביתר יעילות בתנאים אורגניים ובסביבה אנאירובית- אחרי שנים של מחקר אנו יודעים ליצור בווטלנד תנאי סביבה אידאליים לפירוק יעיל ע"י חיידקים אלו.
לחברה אתר ניסויי בן יותר מ-5 שנים בו מטופלים מי באר מזוהמים בניטראט עם יכולת טיהור עד רמה של מי שתייה.