נחל שכם

רפת צבאים
אוקטובר 24, 2016
נאות סמדר
אוקטובר 24, 2016