אפרת

כיכר רבין
נובמבר 15, 2022
וואדי קשאני, ירושלים
נובמבר 15, 2022
וואדי קשאני, ירושלים
נובמבר 15, 2022
כיכר רבין
נובמבר 15, 2022

אפרת – הדמיות ושלבי הקמה אחרונים של אפרת (הציבור הסתער עוד לפני שהסתיימה העבודה). המערכת נמצאת בערוץ שטפוני בין הגבעות, וליד אמות המים העתיקות, כאשר המים השטפוניים מכוונים לזרימה לצד המערכת בחלק הצר, ולהשתלב באיזור הרחב