פארק קונביץ רמת גן

הדמיות
נובמבר 22, 2022
הדמיות
נובמבר 22, 2022

פארק קונביץ רמת גן –  הפרוייקט בפארק קונביץ הוא פרוייקט קלאסי של אקו-הידרולוגיה. זהו איזור ההצפות, וכדי לבנות שכונה חדשה היה צורך למצוא לזה פתרון. ההידרולוג קבע כי באירוע גשם גדול, יש לאגום זמנים 3000 מ"ק מים. הבריכות עושות זאת, ומשחררות את העודפים למערכת הניקוז ככל שהיא יכולה לקלוט. החלק המרכזי מתרוקן ומוכן לאירוע הגשם הבא. בתמונות מייד לאחר השתילה ניתן לראות את עליית המפלס וההתרקונות. במערכת הבשלה, החלק המרכזי כבר לא נראה לעין, ובעיני המתבונן, זו מערכת נוי לכל דבר.

המערכת בנויה משתי בריכות, המחוברות ב"נחל". בארועי גשם הוא זורם, ובקיץ מוזרמים בו פעם או פעמיים ביום, מים שפירים, בכמות הנדרשת למערכת לפיצוי על האידוי היומי. ההזרמה מאפשרת לילדים לשחק במים הזורמים ההופכים לאירוע.