מילניה- מתחם האלף

שצ"פ מתחם האלף
נובמבר 15, 2022
וואדי קשאני, ירושלים
נובמבר 15, 2022

מילניה- מתחם האלף –פרוייקט מילניה, מתחם האלף, נמצא כרגע בביצוע בסמוך לשצ"פ מתחם האלף (ראה פרוייקט נפרד).