שצ"פ מתחם האלף

מלון אריאה
נובמבר 15, 2022
מילניה- מתחם האלף
נובמבר 15, 2022

שצ"פ מתחם האלף – אגם ומערכת אגנים ירוקים לטיפול בנגר חורפי לפני בריכת חורף והזרמה לאגם הנקיק המשמש להשקיה עירונית