וואדי קשאני, ירושלים

אפרת
נובמבר 15, 2022
מילניה- מתחם האלף
נובמבר 15, 2022
מילניה- מתחם האלף
נובמבר 15, 2022
אפרת
נובמבר 15, 2022

וואדי קשאני, ירושלים – בפרוייקט זו מתוכננת גם בריכה אורבנית, וגם ערוץ שטפוני, עם אגני טיהור, ובריכה בעלת גודל ומפלס משתנים, בקיץ בריכה קבועכ קטנה, ובחורף היא גדלה לבריכת חורף גדולה.