בריכות נוי אקולוגיות

 • פארק קונביץ רמת גן –  הפרוייקט בפארק קונביץ הוא פרוייקט קלאסי של אקו-הידרולוגיה. זהו איזור ההצפות, וכדי לבנות שכונה חדשה היה צורך למצוא לזה פתרון. ההידרולוג […]
 • דוגמאות של הדמיות שעשינו עבור פרויקטים שלנו
 • אזארבאיג'אן  – אגם של 11 דונם באזרבאיג'אן. אדריכל: קובי טל  
 • פארק המחצבה (המכתש) באר שבע – נמצא כעת בביצוע    
 • פארק הטרמינל אילת – מספר גופי מים שונים, בריכה אקולוגית, מערפלי משחק ומערפלי צינון    
 • מלון אריאה – במלון אריאה באילת עברנו מג'טים (בהדמיה) לאלמנט פיסולי עם ערפול (בתמונות)    
 • שצ"פ מתחם האלף – אגם ומערכת אגנים ירוקים לטיפול בנגר חורפי לפני בריכת חורף והזרמה לאגם הנקיק המשמש להשקיה עירונית  
 • מילניה- מתחם האלף –פרוייקט מילניה, מתחם האלף, נמצא כרגע בביצוע בסמוך לשצ"פ מתחם האלף (ראה פרוייקט נפרד).    
 • וואדי קשאני, ירושלים – בפרוייקט זו מתוכננת גם בריכה אורבנית, וגם ערוץ שטפוני, עם אגני טיהור, ובריכה בעלת גודל ומפלס משתנים, בקיץ בריכה קבועכ קטנה, ובחורף […]
 • אפרת – הדמיות ושלבי הקמה אחרונים של אפרת (הציבור הסתער עוד לפני שהסתיימה העבודה). המערכת נמצאת בערוץ שטפוני בין הגבעות, וליד אמות המים העתיקות, כאשר המים השטפוניים מכוונים […]
 • כיכר רבין – כיכר רבין הפכה לסמל עירוני. לאחר שהתברר שתחנת הרכבת הקלה יוצאת במרכז הבריכה, היה צורך להרסה. בריכה קטנה נבנתה במקומה כחלק מהבריכה המוכלרת הצמודה […]
 • גב ים נגב – ווטר רבייב מתכננת פרויקטים רבים עבור חברת גב ים, זו דוגמא לפרוייקט בגב ים נגב.    
 • אגם פתח תקוה – אגם בן כ 20 דונם המקבל מים מבאר פסולה מזוהמת בניטראט בערכים של 265 מג"ל ניטראט. המים מטופלים באגם ויורדים אל מתחת […]
 • גן קרית ספר תל אביב – מערכת הבנויה משני גופי מים, וביניהם נחל המופעל פעם ביום ממקור מי רשת. כמות המים המוזרמת שווה לכמות היומית לפיצוי […]