רפת צבאים

תחנת דלק בזכרון
אוקטובר 24, 2016
נאות סמדר
אוקטובר 24, 2016