רפת צבאים

תחנת דלק בזכרון
אוקטובר 24, 2016
נחל שכם
אוקטובר 24, 2016