מאמרים

ספטמבר 21, 2016

טיפול בשפכי רפתות בשיטת המב"ט

שפכי רפתות מוכרים בארץ ובעולם כגורם מזהם הדורש התייחסות מיוחדת. לשם כך תוכננה תכנית הרפורמה, שאמורה להיות המנוף להתאמת הענף לדרישות העדכניות של איכות הסביבה. המדינה […]
ספטמבר 22, 2016

CONSTRUCTED WETLANDS

CONSTRUCTED WETLANDS – A full and sustainable solution for pollution and water shortage in             arid zones The Middle East is facing severe water problems: Shortage of […]
אוקטובר 24, 2016

הוצאת זרחן על ידי CONSTRUCTED WETLANDS

הוצאת זרחן על ידי CONSTRUCTED WETLANDS   עודפי זרחן, ופריחת האצות המתלווה אליהם, הם אחת הבעיות הנפוצות במקווי מים, והכינרת אינה יוצאת דופן במובן זה. המדענים […]
אוקטובר 24, 2016

Sludge treatment using aquatic plants

Sludge treatment using aquatic plants The State of Israel, like all developed countries, produces enormous amounts of sludge (111,000 tons of dry matter per year). About half of this […]