טיפול בשמנים מינרלים ופנולים על ידי צמחי מים

הוצאת זרחן על ידי CONSTRUCTED WETLANDS
אוקטובר 24, 2016
From raw dairy waste water to bird park
אוקטובר 24, 2016
הוצאת זרחן על ידי CONSTRUCTED WETLANDS
אוקטובר 24, 2016
From raw dairy waste water to bird park
אוקטובר 24, 2016

מערכות מב"ט (מערכת ביולוגית טבעית) תופסות מקום גדל והולך בטיפול בשפכים "קשים" המכילים פנולים והידרוקרבונטים. את הדרך פרצו מחקרים שמומנו על ידי הצבא האמריקאי וחברות הדלק הגדולות לפני 10-15 שנים. היום מעביר הצבא האמריקאי בהדרגה את כל מתקניו למערכות צמחיות, וכך גם החברות  טקסקו, של אמוקו, ואחרות.

ניתן לשער שהצורך לרצות את הממסד והקהילה משפיע על הבחירה, אך בעיקר פועלים כאן נימוקים טכניים וכלכליים. המערכות הצמחיות מוכיחות עצמן כמערכות אמינות, יעילות וזולות גם בהקמה, ובעיקר בתחזוקה, המהווה עקב אכילס כמעט תמיד. מערכות המב"ט מסוגלות לספוג תנודות חריפות, ולתפקד במשך שנים ללא התערבות אנושית.

בארץ נבנו על ידי "עפרה צמחי מים" מספר מערכות לתחנות דלק, ושתי מערכות לחיל האוויר המטפלות בשפכי סדנאות מנועים, ואיזורי שטיפת רכבים. התוצאות מדברות בעד עצמן. לא רק שהמערכות עומדות בתנאים הקשים ומספקות אחוז הורדה גבוה של הפרמטרים הנדרשים ע"י משרד הבריאות, אלא הן מספקות גם הורדה משמעותית של משתנים שאינם נדרשים בד"כ כמו קוליפרמים, ללא הכלרה.

גם במפעל "אהבה" בים המלח עובדת זה 12 שנה מערכת של עפרה, ושם הבעיה המרכזית הינה אמולסיות שומניות , שסתמו כל מערכת טיפול שהיתה במקום קודם לכן. המערכת הטבעית עובדת ללא כל התערבות, ורק לאחר 11 שנה, נקראנו לגיזום , דילול ורענון שלה, בעיקר לצרכים אסתטים, שכן המערכת הפכה לחלק מהמיתוג ה"ירוק" של החברה, ונערכים בה סיורים.

 

 

 

אם נבחן שתי מערכות בבסיס חיל אוויר:

בדיקה שטיפת רכבים סדנא
  כניסה יציאה אחוז הורדה כניסה יציאה אחוז הורדה
צח"ב 280 10 96.4 460 23 95
מוצקים מרחפים 1020 10 99 210 10 95.2
מוליכות חשמלית 1.6 0.9 43.8 1.1 1.1
דטרגנטים 2.8 0.2 92.8 5.8 0.8 86.2
נתרן 59 38 35.6 91 31 65.9
בורון 0.53 0.14 73.6 4.52 3.6 20.3
שמן מינרלי 83 10> 87.9< 14 10> 28.6<

 

בתחנת הדלק דבירה של אלון דור, נבנתה בשנת 2002 מערכת כוללת המטפלת בתשטיפים + שפכים סניטרים. המערכת תוכננה לקבל עד 4 מ"ק יומי. בפועל היא קיבלה בסביבות 6 מ"ק, ועם הרחבת התחנה, עד 30 מק"י! בסופו של דבר הורחבה המערכת והותאמה לספיקה האמיתית. בכל שנות קיומה של המערכת היא מנוטרת באופן קבוע, ומעולם לא נתקבלה תוצאה חריגה, למעט יוצא דופן אחד: בפסח 2005. בחג זה נספרו מעל 2,000 מבקרים ביום. בשל העומס הכבד נעשה ניטור בתום החג. המערכת עמדה במעמסה בכבוד, ולא רק שלא התמוטטה, אלא ייצרה מים באיכות טובה. הנתון היחיד שחרג מעט מהתקן הוא הצח"ב שעמד על 39 מג"ל.

 

נתוני המערכת:

בדיקה כניסה יציאה אחוז הורדה
צח"ב 450 15 96.7
צח"כ 728 66 90.9
מוצקים מרחפים 210 5> 95.3<
קוליפורמים צואתיים 140000 700 99.5