בת ים

גן הר הבנים
אוקטובר 25, 2016
בית הדר המדע רחובות
אוקטובר 24, 2016