פארק הטרמינל אילת

פארק המחצבה (המכתש) באר שבע
נובמבר 15, 2022
מלון אריאה
נובמבר 15, 2022

פארק הטרמינל אילת – מספר גופי מים שונים, בריכה אקולוגית, מערפלי משחק ומערפלי צינון